Instituții Partenere – ediția 2018

Ediția 2018 oferă următoarele stagii de practică în instituțiile partenere:

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Cabinet Secretar de Stat – 3 poziții

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) este organul de specialitate al administrației publice centrale care are rolul de a elabora, implementa și monitoriza politicile și strategiile în domeniile agriculturii, gestiunii durabile a pădurilor și dezvoltării spațiului rural, de a asigura modernizarea și dezvoltarea activităților sectoriale și de a garanta transparența și eficiența în utilizarea fondurilor alocate (http://www.madr.ro/).


2. Reprezentanța Comisiei Europene

 • Comunicare – 1 poziție

Reprezentanța este vocea Comisiei Europene într-un stat membru și urmărește evoluția opiniei publice din țara respectivă. Aceasta face parte din serviciul de comunicare instituțional, aflat sub autoritatea președintelui Comisiei, având ca obiectiv sprijinirea realizării priorităților politice ale Comisiei. Șeful Reprezentanței este numit de președintele Comisiei și este reprezentantul său și al Comisiei în statul membru în care își desfășoară mandatul (https://ec.europa.eu/romania/home_ro).


3. Administrația Prezidențială

 • Departamentul Reformă Instituţională şi Constituţională – 1 poziție
 • Departamentul pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor – 1 -2 poziții
 • Departamentul Educaţie şi Cercetare – 1 poziție
 • Departamentul Politică Internă – 1 poziție

Administraţia Prezidenţială este instituția aflată la dispoziţia Preşedintelui României pentru îndeplinirea prerogativelor și atribuţiilor sale constituționale. Instituția asigură suportul logistic, organizatoric, de protocol și de administrare pentru Președinte și pentru activitățile sale curente.

Administrația Prezidențială este organizată în cancelarii, departamente şi compartimente, care gestionează agenda Președintelui, elaborează diverse acte și documente care țin de responsabilitatea și atribuțiile Președintelui, analizează constituționalitatea legilor înainte de promulgare, mențin și întrețin relațiile cu autoritățile publice, cu entitiăți interne și internaționale, organizează relațiile cu mass-media și cu publicul, administrează activitățile de protocol și reprezentare, asigură și gestionează activitățile de registratură, fondul arhivistic, resursele umane, materiale și financiare ș.a. De asemenea, instituția administrează spațiile Palatului Cotroceni,sediul Administrației Prezidențiale. (http://www.presidency.ro/ro/administratia-prezidentiala).


4. Institutul European din România

 • Cabinet DG – 2 poziții
 • Birou Studii si Analize – 1 poziție
 • Comunicare si Marketing – 2 poziții
 • Centrul de Informare Europe Direct – 2 poziții

Institutul European din România este o instituţie publică, aflată în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, a cărei misiune este aceea de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene, administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile. Activitatea IER este structurată pe patru domenii cheie: studii, formare, traduceri, comunicare (http://www.ier.ro/).


5. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

 • Departamentul Administrativ & Financiar – 1 poziție
 • Departmantul Proiecte – 1 poziții

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) este un organism interguvernamental, cu statut diplomatic și misiune umanitară. OIM este dedicată principiului conform căruia migrația umană organizată aduce beneficii atât migranților, cât și societâții. OIM acționează în direcția respectării reale a demnității și bunăstării migranților. Mandatul Organizației Internaționale pentru Migrație este de a contribui la rezolvarea problemelor de migrație la nivel global, regional sau național, împreună cu Statele Membre și cu alte organizații internaționale.(http://www.iom.md/index.php/ro).


6. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

 • Comunicare – 1 poziție
 • Direcția Învățământ Superior – 1 poziție
 • Serviciile Finantare Proiecte de Cercetare – 1 poziție
 • Serviciul IT – 1 poziție
 • Departamentul Proiecte Internationale – 2 poziție

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale (MEN): https://www.uefiscdi.ro/

Atribuții:

 • asistă Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) în elaborarea propunerilor de metodologii și documentații referitoare la finanțarea învățământului superior;
 • coordonează, sub îndrumarea științifică a consiliilor consultative ale MEN cu atribuții în CDI programe din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III)
 • realizează și implementează proiecte de dezvoltare instituțională și de sistem, referitoare la învățământul superior, cercetare, dezvoltare sau inovare, cu finanțare națională și internațională, cu avizul MEN;
 • oferă consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea și conducerea de proiecte în cadrul programelor interne și internaționale de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și stimulare a inovării.

7. Institutul De Biologie București

 • Citologie
 • Microbiologie
 • Ecologie/taxonomie
 • Financiar Contabil

Pozițiile variază în funcție de numărul solicitărilor (http://www.ibiol.ro/index.htm)


Aplică acum!