April 23, 2015

Descrierea programului

Despre SMART Internships

Proiectul SMART Internships al Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS) este un Program de „management shadowing” în instituțiile publice din România, care se adresează studenților și absolvenților români de la cele mai bune universități din întreaga lume. Aflat la cea de-a treia ediție, acest program reprezintă una dintre propunerile concrete prezentate în SMART Diaspora (Strategia Multidimensională de Atragere în România a Tinerilor din Diaspora), lansată în 2013.

Prin internshipuri înțelegem stagii de practică neplătite (în 2015 câteva stagii vor fi remunerate), iar prin „management shadowing” înțelegem activitatea derulată de beneficiarii internshipurilor pe lângă persoanele cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor publice gazdă.

Beneficiile Programului

  • Tinerii cu studii peste hotare sunt stimulați să dobândească experiență profesională în sistemul public și să își investească bună parte din capitalul educațional și intelectual de care dispun în beneficiul instituțiilor gazdă.
  • Instituțiile publice demonstrează transparență, deschidere și grijă pentru un mediu profesional meritocratic, bazat pe competență, precum și o preocupare vădită pentru formarea de noi generații de profesioniști din sectorul public.
  • Tinerii beneficiază de expunere la cel mai înalt nivel instituțional, fiind astfel motivați și stimulați să performeze la standardele impuse de acest context.
  • Instituțiile publice își consolidează capacitatea operațională și își asigură o bază de resurse umane competente, care va putea fi valorificată și ulterior.

Rolul LSRS

  • Centralizarea candidaturilor și validarea lor prin verificarea îndeplinirii criteriului minim de eligibilitate (experiență academică internațională)
  • Pre-selecția candidaturilor pe baza CV-urilor și a scrisorilor de motivație
  • Selecția candidaților pe baza interviurilor derulate cu primii clasați (după caz)
  • Transmiterea candidaturilor complete și valide primite, precum și a propunerilor de câștigători pe baza evaluărilor
  • Anunțarea candidaturilor selectate și publicarea unor scurte biografii ale beneficiarilor Programului

Durata stagiilor de practică

Perioada de derulare a internshipurilor este flexibilă, ea variind de la o lună la trei luni, cu posibilitatea extinderii, după caz. Candidații admiși vor putea stabili de comun acord cu instituțiile gazdă datele de început și de final ale internshipurilor.

Atribuțiile stagiarilor

Stagiarii vor asista, în activitatea zilnică, persoanele care asigură managementul instituțiilor și vor avea posibilitatea de a derula activități prin care să își pună în valoare cunoștințele și competențele dobândite și să aibă un impact favorabil pentru instituția publică gazdă.

Rezultate

Instituția publică va elibera o adeverință sau un certificat de recunoaștere a stagiului efectuat, care va conține o scurtă evaluare a performanței stagiarului. Evaluarea va fi operată de coordonatorul direct al stagiarului și semnată de principala persoană din conducerea instituției publice gazdă.

Leave a Reply