April 23, 2015

Instituții partenere

Acestea sunt instituțiile care oferă stagii de practică „SMART Internships” în anul 2015:

1. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

2. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (instituție recent adăugată)

3. Centrul de Informare Europe Direct București

4. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (instituție recent adăugată)

5. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

6. Departamentul pentru lupta antifraudă (instituție recent adăugată)

7. Institutul de Biologie al Academiei Române (instituție recent adăugată)

8. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”

9. Institutul European din România

10. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (instituție recent adăugată)

11. Institutul Național de Statistică

12. Ministerul Afacerilor Externe  (instituție recent adăugată)

13. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (instituție recent adăugată)

14. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

15. Ministerul Tineretului și Sportului

1. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) oferă în total 4 stagii de practică „SMART Internships” în:

Departamentul Control, Irregularities, Quality Assurance: 1 stagiar, interesat/cu abilități în conceperea de instrumente de management al calității (planificare, analiză-evaluare, îmbunatățire) și de managementul calității în administrație

Departamentul Comunicare: 2 stagiari

Profilul candidatului ideal: disponibil să lucreze 4 ore pe zi, creativ, organizat, comunicativ, adaptabil, autonom, bun cunoscător al limbii engleze, cu simțul umorului (preferabil)

Posibile activități specifice stagiului de practică în cadrul Departamentului de Comunicare:

 •  Revizuire/ concepere texte, cercetare și scriere articole
 •  Selecție materiale foto și video pentru baza de date ANPCDEFP
 •  Traduceri pentru Portalul European pentru Tineret, Eurodesk, materiale ale Comisiei
 •  Editare materiale
 •  Producție, montaj, editare materiale video și audio, film documentar și/sau de animație
 •  Formatare, editare, prelucrare materiale
 •  Realizare materiale grafice in Adobe sau Corel
 •  Organizare evenimente (pregătire și participare pentru European Language Label, training internațional tip SOHO – evenimentele se desfășoară în a doua parte a lunii septembrie)

– Departamentul Servicii de Suport, unitatea de studii și analize: 1 stagiar, cu background în sociologie, specializare în anchete sociale și eșantionare

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale este o instituție publică și are ca obiectiv strategic implementarea programelor „Învățare pe tot parcursul vieții” (LLP), „Tineret în acțiune”(YiA) și Erasmus Mundus. De asemenea, ANPCDEFP a devenit Operator de Program pentru Programul de Burse și Cooperare Inter-instituțională în domeniul învățământului superior, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (http://www.anpcdefp.ro/).

2. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) oferă stagii de practică „SMART Internships” în:

–  Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă şi Armonizare Europeană

 •  Serviciul Produse şi Servicii Alimentare şi Nealimentare
 •  Serviciul Produse şi Servicii Financiare
 •  Serviciul Armonizare Europeană şi Parteneriat

–  Direcţia Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley

–  Serviciul Juridic

–  Centrul Național pentru Încercarea și Expertiza Produselor ”LAREX”

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor (http://www.anpc.gov.ro/).

3. Centrul de Informare Europe Direct București (CIED) oferă 4 stagii de practică „SMART Internships” cu o durată de o lună și care vor fi plătite (100 euro fiecare).

– Stagiarii vor lucra în Cabinetul Coordonatorului

– Perioada pentru 2 dintre stagii este 6 iulie – 6 august.

– Perioada pentru cel de-al treilea stagiu este 7 august – 4 septembrie.

– Perioada pentru cel de-al patrulea stagiu este 7 septembrie – 7 octombrie.

*Observație: Cei care au nevoie de practică pot aplica pentru un stagiu la CIED, iar ei vor furniza la sfârșitul acestuia toate documentele necesare pentru recunoașterea îndeplinirii stagiului de practică.

Centrele de Informare Europe Direct reprezintă un punct de contact local pentru toate instituţiile Uniunii Europene (UE) şi cooperează cu alţi parteneri de formare activi. Misiunea Centrului de Informare Europe Direct Bucureşti, găzduit de Institutul European din România, este aceea de a oferi un spaţiu de informare şi comunicare care să permită accesul facil la informaţia europeană privind instituţiile, politicile şi priorităţile Uniunii Europene, drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor europeni (http://europedirectbucuresti.ier.ro/).

4. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) oferă 15 stagii de practică „SMART Internships” în:

– Direcții tehnice – 5 locuri la Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear, 2 locuri la Direcția Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante, 2 locuri la Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

– Serviciul Relatii Internationale – 2 locuri

– Serviciul Managementul Resurselor – 2 locuri

– Compartimentul Resurse Umane – 1 loc

– Compartimentul Juridic – 1 loc

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare reprezinta autoritatea nationala in domeniul reglementarii, autorizarii si al controlului activitatilor nucleare din Romania. CNCAN are personalitate juridica si se afla in subordinea Primului Ministru. CNCAN detine o experienta bogata, de peste 30 de ani, in domeniul sau de competente, si detine rol important in asigurarea respectarii cu strictete a cerintelor de securitate nucleara si de radioprotectie in Romania. (http://www.cncan.ro/)

5. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) oferă în total 10 stagii de practică „SMART Internships” la: Direcția Arhivă Centrală, Direcția Cercetare și Direcția Juridică.

Profil candidat ideal: studii în domeniul Juridic, Științe Politice sau Relații Internaționale

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității se ocupă în principal de analiza, verificarea, anonimizarea, sistematizarea tuturor informațiilor relevante ce privesc probleme de “poliție politică” și de valorificarea arhivistică a documentelor fostei Securități, publicarea de studii despre Securitate, o activitate materializată în numeroase cărți, studii, lucrări colective publicate din 2001 încoace (http://www.cnsas.ro/).

6. Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF) oferă 4 stagii de practică „SMART Internships” în următoarele Departamente:

– Direcția afaceri juridice – 1 stagiu de practică

Domeniul studiilor necesare: drept/științe juridice, studii de politici europene/ studii europene/administrație publică;

Competențe lingvistice: limba engleză – nivel intermediar;

Competențe IT: procesor text (MS Word, Wordperfect) – nivel intermediar; calcul tabelar (MS Excel) – nivel intermediar; prezentări (MS PowerPoint, Prezi, Keynote) – nivel intermediar; e-mail și agendă (MS Outlook) – nivel intermediar;

– Serviciul relații mass-media, protocol și registratură – 1 stagiu de practică

Domeniul studiilor necesare: jurnalism, comunicare și relații publice;

Competențe lingvistice:  engleză nivel avansat (oricare altă limbă oficială a Uniunii Europene constituie  un avantaj: franceză intermediar; italiană începător; spaniolă începător);

Competențe IT: procesor text (MS Word, Wordperfect) – nivel avansat; calcul tabelar (MS Excel) – nivel începător;  prezentări (MS PowerPoint, Prezi, Keynote) – nivel intermediar; e-mail și agendă (MS Outlook) – nivel avansat; grafică (Photoshop, Illustrator, Corel Draw) – nivel începător; web design (MS Frontpage, Dreamweaver) – nivel începător;

Alte condiții specifice: cunoscator al instrumentelor de social media, seriozitate, atitudine pozitivă, spirit practic, organizare, capacitate de lucru în echipă;

– Direcția managementul informațiilor – 1 stagiu de practică

Domeniul studiilor necesare: electronică, telecomunicații și tehnologia informației/Automatică/Cibernetică;

Competențe lingvistice: limba engleză – nivel avansat;

Competențe IT: cunoștințe Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – nivel avansate-mail și agendă (MS Outlook) – nivel avansatcunoștințe rețele de calculatoare – nivel intermediarcunoștințe programare (PHP, MySQL) – nivel intermediar; cunoștințe administrare rețele de calculatoare (Windows Server, Active Directory)-nivel incepator;

– Direcția control – 1 stagiu de practică

Domeniul studiilor necesare: drept/ştiinţe juridice;

Competenţe lingvistice: engleză – nivel intermediar;

Competenţe sociale: receptivitate, responsabilitate, capacitate de adaptare, capacitate de a lucra în echipă;

Competenţe de utilizare a calculatorului: abilităţi în Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), Outlook Express

Condiții comune:

– să nu aibă relații contractuale, să nu presteze muncă/servicii fie și neremunerate în beneficiul unei entități (persoană fizică, juridică, instituție publică, ONG, etc.) care este implicată într-un proiect finanțat din fonduri europene; candidații vor da o declarație pe proprie răspundere în acest sens, în cadrul căreia vor preciza și legăturile trecute, de natura menționată, precum și fondurile europene de care beneficiază;

– să nu aibă antecedente penale;

– să păstreze confidențialitatea cu privire la datele la care va avea acces – stagiarii vor da o declarație în acest sens;

– candidații vor prezenta un CV în format european;

Departamentul pentru lupta antifraudă  este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF din cadrul Comisiei Europene şi de coordonator al luptei antifraudă. DLAF acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte autorităţi şi instituţii publice. DLAF asigură, sprijină şi coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene (http://www.antifrauda.gov.ro/).

7. Institutul de Biologie al Academiei Române (IBIOL) oferă 9 stagii de practică „SMART Internships” în:

– Departamentul de Microbiologie – 3 locuri la microorganisme halofile, 1 loc la bacterii lactice

– Departamentul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii – 1 loc la botanica/herbar, 1 loc la nevertebrate si 1 loc la ecologie acvatica/plancton

– Departamentul de Citobiologie Vegetala si Animala – 1 loc la biotehnologii vegetale, 1 loc la microscopie electronica

Activitatea principală a Institutului de Biologie Bucureşti o reprezintă cercetarea fundamentală în domeniile Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii, Microbiologie, Citobiologie precum şi în proiecte cu potenţial aplicativ în ariile de biotehnologie, nanotehnolgie, studii de impact, conservarea naturii etc. Programele de cercetare fundamentală sunt finanţate de Academia Română, dar institutul este implicat şi în multe proiecte finanţate de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCSIS), Comisia Europeană, alte organisme ştiinţifice naţionale şi internaţionale (http://www.ibiol.ro/).

8. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” (IEH) oferă câte 1 stagiu pentru fiecare dintre următoarele 4  departamente:

Departamentul de Cercetare

Departamentul de Proiecte și Programe Educațional-Culturale

Departamentul de Comunicare

Departamentul Administrativ și Contabilitate

* Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” dorește câte un stagiar pentru fiecare dintre cele 4 departamente. Totodată, IEH organizează stagii de practică de-a lungul unei perioade de 8 luni, ceea ce înseamnă că Institutul poate găzdui mai mult de 4 stagiari, dar în serii diferite. Institutul va stabili împreună cu aceștia data de început a stagiului.

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni este organizat în subordinea Ministerului Afacerilor Externe şi în coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni. Institutul are ca scop derularea de programe pentru promovarea valorilor culturale româneşti, în principal în rândul etnicilor români din cadrul comunităţilor istorice româneşti din afara teritoriului României (http://ieh.ro/).

9. Institutul European din România (IER) oferă 11 stagii de practică „SMART Internships” în următoarele Departamente:

 – Biroul Studii și Analize – 2 stagii de practică

 – Compartimentul Proiecte – 2 stagii de practică

 – Biroul Formare – 2 stagii de practică

 – Departamentul Comunicare – 2 stagii de practică

 – Serviciul Coordonare Traduceri – 3 stagii de practică

Toate stagiile se vor desfășura în perioada iulie-septembrie.

* Observație generală: Cei care au nevoie de practică pot aplica pentru un stagiu la IER, iar ei vor furniza la sfârșitul acestuia toate documentele necesare pentru recunoașterea îndeplinirii stagiului de practică.

** Vă sfătuim să consultați website-ul IER pentru a afla mai multe detalii despre activităție fiecărui departament.

Institutul European din România este o instituţie publică, aflată în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, a cărei misiune este aceea de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene, administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile. Activitatea IER este structurată pe patru domenii cheie: studii, formare, traduceri, comunicare (http://www.ier.ro/).

10. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM) oferă 9 stagii de practică „SMART Internships” în următoarele Departamente:

– Biotehnologie şi bioanaliză – 3 locuri

– Materiale polimerice avansate şi reciclarea polimerilor – 1 loc

– Nanomedicină – 2 locuri

– Materiale multifuncţionale ecologice – 1 loc

– Bioresurse alternative și bioenergie – 2 locuri

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie are ca obiect de activitate cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în următoarele domenii: bioresurse, biotehnologie, polimeri, chimie și petrochimie.  În cadrul institutului se desfășoară cercetări fundamentale de bază și orientate, cercetări analitice și cercetări aplicative având ca scop realizarea de noi produse și tehnologii în domeniile enumerate anterior. Ca și activități conexe, sunt de menționat transferul tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultanţă, marketing şi servicii în domeniul de profil (http://www.icechim.ro/).

11. Institutul Național de Statistică (INS) oferă câte un stagiu de practică „SMART Internships” în:

Cabinetul Președintelui

Direcția Comunicare

Unul dintre cele mai vechi oficii statistice din Europa, Institutul Național de Statistică se orientează către producerea informațiilor statistice operative necesare factorilor de decizie ai strategiei economico-sociale, asimilarea indicatorilor statistici specifici economiei de piață și implementarea metodologiilor de cercetare și calcul în concordanță cu standardele și practica internațională (http://www.insse.ro/cms/).

12. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) oferă 6 stagii de practică „SMART Internships” în:

– Direcţia Afaceri Generale, Financiare Interne şi Justiţie (Departamentul Afaceri Europene)

– Direcţia Analiză şi Planificare Politică

– Direcţia Drept European

– Oficiul pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale

– Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare

– Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni

Mandatul Ministerului Afacerilor Externe  este de a asigura realizarea politicii externe a statului român în concordanţă cu interesele naţionale şi cu statutul României de membru în structurile europene şi euroatlantice.  În subordinea MAE funcționează Institutul Diplomatic Român, iar în coordonarea MAE își desfășoară activitatea Comisia Fulbright și Institutul European din România. Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale (http://www.mae.ro/).

13. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) oferă 3 stagii de practică „SMART Internships” în Cabinetele Secretarilor de Stat.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este organul de specialitate al administrației publice centrale care are rolul de a elabora, implementa și monitoriza politicile și strategiile în domeniile agriculturii, gestiunii durabile a pădurilor și dezvoltării spațiului rural, de a asigura modernizarea și dezvoltarea activităților sectoriale și de a garanta transparența și eficiența în utilizarea fondurilor alocate (http://www.madr.ro/).

14. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice oferă stagii de practică „SMART Internships” în toate departamentele sale. Pentru lista departamentelor din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, vizitați www.mmuncii.ro/

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile: muncii, familiei, egalității de șanse, protecției sociale (www.mmuncii.ro/).

15. Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) oferă 5 stagii de practică „SMART Internships”.

Ministerul Tineretului şi Sportului asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului. Misiunea Ministerului constă în determinarea orientărilor strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului instituţional din domeniu, promovarea culturii fizice şi a sportului, formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul tineretului şi a sportului (http://mts.ro/).

Leave a Reply