March 17, 2014

Prezentare

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) susține derularea celei de-a doua ediții a Programului de management shadowing în instituțiile publice („SMART Internships”), care se adresează studenților și absolvenților de la cele mai bune universități din întreaga lume. Acest program reprezintă una dintre propunerile concrete prezentate în SMART Diaspora (Strategia Multidimensională de Atragere în România a Tinerilor din Diaspora), lansată în 2013 și a cărei susținere în favoarea implementării ca strategie națională continuă și în 2014. SMART Internships contribuie la cel de-al treilea obiectiv strategic: „Sprijinirea integrării în sectorul public și în mediul privat din România”.

Prin internshipuri înțelegem stagii de practică neplătite pentru studenți și absolvenți de la cele mai bune universități din întreaga lume, cu o durată scurtă și medie (de la o lună la trei luni, cu posibilitatea prelungirii).

Prin „management shadowing” înțelegem activitatea derulată de beneficiarii internshipurilor pe lângă persoanele cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor publice gazdă (membri ai Parlamentului național și ai Parlamentului European, Miniștri și Secretari de stat, Directori de instituții, Ambasadori, Consuli etc.).

 Beneficiile Programului

 • Tinerii înalt calificați cu studii peste hotare sunt stimulați să dobândească experiență profesională în sistemul public și să își investească bună parte din capitalul educațional și intelectual de care dispun în beneficiul instituțiilor gazdă
 • Instituțiile publice demonstrează transparență, deschidere și grijă pentru un mediu profesional meritocratic, bazat pe competență, precum și o preocupare vădită pentru formarea de noi generații de profesioniști din sectorul public
 • Tinerii înalt calificați beneficiază de expunere la cel mai înalt nivel instituțional, fiind astfel motivați și stimulați să performeze la standardele impuse de acest context
 • Instituțiile publice își consolidează capacitatea operațională și își asigură o bază de resurse umane competente, care va putea fi valorificată și ulterior.

Descrierea internshipurilor

 • Expunere la cel mai înalt nivel în cadrul instituțiilor publice gazdă: stagiarii vor asista, în activitatea zilnică, persoanele care asigură managementul instituțiilor
 • Activitate de impact, cu grad corespunzător de complexitate: stagiarii vor avea posibilitatea de a derula activități prin care să își pună în valoare cunoștințele și competențele dobândite și să aibă un impact favorabil pentru instituția publică gazdă.

Rezultate

 • Instituția publică va elibera o adeverință sau un certificat de recunoaștere a stagiului efectuat, care va conține o scurtă evaluare a performanței stagiarului. Evaluarea va fi operată de coordonatorul direct al stagiarului și semnată de principala persoană din conducerea instituției publice gazdă
 • Stagiarul va redacta un testimonial evaluativ privind stagiul efectuat, care poate fi publicat și promovat în mediul online.

Durată

Perioada de derulare a internshipurilor este flexibilă, ea variind de la o lună la trei luni, cu posibilitatea extinderii, după caz. Candidații admiși vor putea stabili de comun acord cu instituțiile gazdă datele de început și de final ale internshipurilor.

Eligibilitate

Programul „SMART Internships” este deschis tuturor studenților și absolvenților de studii care:

 • se bucură de experiență academică internațională (au studiat, spre exemplu, cel puțin un semestru la o instituție de învățământ superior acreditată de peste hotare);
 • se bucură de rezultate academice și extracurriculare deosebite;
 • demonstrează o motivație puternică pentru efectuarea unui internship în cadrul instituțiilor publice vizate.

*Constituie un avantaj: situarea universității-gazdă în primele 100 de poziții din clasamentul pentru 2013-2014 al celor mai bune universități din întreaga lume (clasament de referință: QS World University Rankings 2013/2014).

Depunerea candidaturilor

Tinerii interesați de Programul „SMART Internships” în instituții publice vor completa un formular online și vor trimite, prin e-mail la adresa de contact haiacasa@proiecte.lsrs.ro și cu subiectul „SMART Internship”, un CV actualizat (în limba engleză sau română) și o scrisoare de motivație (în limba română sau engleză, de cca. 500 de cuvinte) în care să prezinte argumentele care îi determină să candideze pentru internshipuri în cadrul instituțiilor publice vizate. În corpul e-mailului, candidații vor specifica numele instituției/instituțiilor publice vizate.

Sunt admise și candidaturile multiple. Tinerii interesați să candideze pentru un internship la mai mult de o instituție publică, vor completa o singură dată formularul online și vor trimite un singur e-mail la adresa de contact de mai susAtât e-mailul, cât și scrisoarea de motivație vor conține clar numele instituțiilor publice vizate.

Calendar

25 aprilie: startul depunerii candidaturilor
25 mai: termenul limită pentru depunerea candidaturilor
25 mai – 15 iunie: evaluarea și selecția candidaților
15 iunie: anunțarea rezultatelor
Iulie – septembrie: derularea stagiilor (date flexibile)

Contribuția LSRS

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) va asigura:

 • Centralizarea candidaturilor complete (formular online completat, CV și scrisoare de motivație trimise, conform cerințelor)
 • Verificarea îndeplinirii criteriului minim de eligibilitate: experiență academică internațională minimă, cum este, de exemplu, un semestru de studiu la o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate
 • Pre-selecția: evaluarea candidaturilor primite, pe baza CV-urilor și a scrisorilor de motivație
 • Selecția: intervievarea candidaților care au trecut de etapa de pre-selecție
 • Transmiterea către instituțiile publice vizate a candidaturilor complete și valide primite, precum și a propunerilor de beneficiari ai Programului
 • Anunțarea candidaturilor selectate și publicarea unor scurte biografii ale beneficiarilor Programului

Transparența Programului

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) va asigura transparența Programului prin:

 • Publicarea numărului de candidaturi primite și al celor validate la sfârșitul perioadei de depunere a candidaturilor
 • Anunțarea candidaturilor valide pentru fiecare instituție publică înscrisă în Program
 • Publicarea rezultatelor procesului de selecție transmise de fiecare instituție publică înscrisă în Program
 • Publicarea pe site a unor scurte biografii ale beneficiarilor Programului

Instituțiile publice participante la ediția din 2014 a Programului

 1. Administrația Prezidențială
 2. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 4. Ministerul Educației Naționale
 5. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
 6. Ministerul pentru Societatea Informațională
 7. Ministerul Tineretului și Sportului
 8. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
 9. Institutul European din România & Centrul Europe Direct București
 10. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni
 11. Departamentul Politici pentru relația cu românii de pretutindeni

Instituțiile publice participante la ediția din 2013 a Programului

 1. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
 2. Ministerul Economiei, Ministrul delegat pentru IMM-uri, mediu de afaceri și turism
 3. Ministerul Educației Naționale
 4. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
 5. Ministerul Tineretului și Sportului

 

Leave a Reply