April 17, 2014

Roluri

Rolul LSRS

 • Centralizarea candidaturilor și validarea lor prin verificarea îndeplinirii criteriului minim de eligibilitate (experiență academică internațională)
 • Pre-selecția candidaturilor pe baza CV-urilor și scrisorilor de motivație
 • Selecția candidaților pe baza interviurilor derulate cu primii clasați
 • Transmiterea candidaturilor complete și valide primite, precum și a propunerilor de câștigători pe baza evaluărilor
 • Anunțarea candidaturilor selectate și publicarea unor scurte biografii ale beneficiarilor Programului

Rolul instituțiilor-gazdă

 • Primirea candidaturilor complete
 • Analiza propunerilor de beneficiari ai Programului
 • Validarea propunerilor care răspund cel mai bine la nevoile și oportunitățile instituționale
 • Asigurarea condițiilor de desfășurare a activității stagiarilor
 • Asigurarea expunerii lor la cel mai înalt nivel în cadrul instituției
 • Asigurarea derulării unor activități relevante pentru stagiari și de impact pentru instituție
 • Eliberarea unei adeverințe de atestare a efectuării stagiului

Leave a Reply