April 23, 2014

Specificul programului

Descriere

  • Expunere la cel mai înalt nivel în cadrul instituțiilor publice gazdă: stagiarii vor asista, în activitatea zilnică, persoanele care asigură managementul instituțiilor
  • Activitate de impact, cu grad corespunzător de complexitate: stagiarii vor avea posibilitatea de a derula activități prin care să își pună în valoare cunoștințele și competențele dobândite și să aibă un impact favorabil pentru instituția publică gazdă.

 Beneficii

  • Tinerii cu studii peste hotare sunt stimulați să dobândească experiență profesională în sistemul public și să își investească bună parte din capitalul educațional și intelectual de care dispun în beneficiul instituțiilor gazdă
  • Instituțiile publice demonstrează transparență, deschidere și grijă pentru un mediu profesional meritocratic, bazat pe competență, precum și o preocupare vădită pentru formarea de noi generații de profesioniști din sectorul public
  • Tinerii beneficiază de expunere la cel mai înalt nivel instituțional, fiind astfel motivați și stimulați să performeze la standardele impuse de acest context
  • Instituțiile publice își consolidează capacitatea operațională și își asigură o bază de resurse umane competente, care va putea fi valorificată și ulterior.

Rezultate

  • Instituția publică va elibera o adeverință sau un certificat de recunoaștere a stagiului efectuat, care va conține o scurtă evaluare a performanței stagiarului. Evaluarea va fi operată de coordonatorul direct al stagiarului și semnată de principala persoană din conducerea instituției publice gazdă
  • Stagiarul va redacta un testimonial evaluativ privind stagiul efectuat, care poate fi publicat și promovat în mediul online.