July 4, 2016

Descrierea programului

Picture2

 

Proiectul SMART Internships al Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS) este un Program de  „management shadowing” în instituțiile publice din România, care se adresează studenților și absolvenților români de la cele mai bune universități din întreaga lume.

 

Picture3

 

Vizează instituții publice românești, interesate să lucreze cu studenți și proaspăt absolvenți cu experiență internațională

 

Picture4

 

Instituțiile publice românești își consolidează capacitatea operațională și își asigură o bază de resurse umane competente, care va putea fi valorificată și ulterior

 

 

Picture5

Beneficiile Programului

  • Tinerii înalt calificați cu studii peste hotare sunt stimulați să dobândească experiență profesională în sistemul publicși să își investească bună parte din capitalul educațional și intelectual de care dispun în beneficiul instituțiilor gazdă
  • Instituțiile publice gazdă demonstreazătransparență, deschidere și grijă pentru un mediu profesional meritocratic, bazat pe competență, precum și preocupare pentru formarea de noi generații de profesioniști din sectorul public
  • Tinerii înalt calificați beneficiază de expunere la cel mai înalt nivel instituțional, fiind astfel motivați și stimulați să performeze la standardele impuse de acest context
  • Instituțiile publice gazdă îșiconsolidează capacitatea operațională și își asigură o bază de resurse umane competente, care va putea fi valorificată și ulterior.

Picture6  Rolul LSRS

  • Centralizarea candidaturilor și validarea lor prin verificarea îndeplinirii criteriului minim de eligibilitate
  • (experiență academică internațională)
  • Pre-selecția candidaturilor pe baza unor criterii de performanță ce pot fi stabilite cu instituțiile partenere
  • Selecția candidaților pe baza interviurilor derulate cu primii clasați
  • Transmiterea candidaturilor valide primite, precum și a propunerilor de câștigători pe baza evaluărilor
  • Anunțarea candidaturilor selectate și publicarea unor scurte biografii ale beneficiarilor Programului

Picture7 Durata stagiilor de practică

Perioada de derulare a internshipurilor este flexibilă, ea variind de la o lună la trei luni, cu posibilitatea extinderii,după caz. Candidații admiși vor putea stabili de comun acord cu instituțiile gazdă datele de început și de final ale internshipurilor.

Picture8  Atribuțiile stagiarilor

Stagiarii vor asista, în activitatea zilnică, persoanele care asigură managementul instituțiilor și vor avea posibilitatea de a derula activități prin care să își pună în valoare cunoștințele și competențele dobândite și să aibă un impact favorabil pentru instituția publică gazdă.

Picture9Rezultate

Instituția publică va elibera o adeverință sau un certificat de recunoaștere a stagiului efectuat, care va conține o scurtă evaluare a performanței stagiarului. Evaluarea va fi operată de coordonatorul direct al stagiarului și semnată de principala persoană din conducerea instituției publice gazdă

Stagiarul va redacta un testimonial evaluativ privind stagiul efectuat, care poate fi publicat și promovat în mediul online